Lens

ประเภทของเลนส์ เลนส์ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งประเภทตามทางยาวโฟกัส (เลขที่อยู่ในชื่อเลนส์)
เช่น เลนส์ canon EF-S 18-55 แปลว่าเป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสในช่วง 18mm-55mm (ซูมได้)
ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหลักการอะไรมันมาก แต่รู้แค่ว่า เลขยิ่งน้อยองศารับภาพยิ่งมาก (มองได้กว้างแต่ไกล)
ในทางตรงข้าม เลขยิ่งมากยิ่งมองได้ไกล แต่องศาจะแคบลง

Normal zoom คือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสอยู่ที่ประมาณ 20-100mm เอาไว้ใช้งานอเนกประสงค์ได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น 24-105 f4 Tele zoom คือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสอยู่ที่ประมาณ 100mmขึ้นไป เลขยิ่งเยอะยิ่งซูมได้เยอะ ส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายอะไรที่เราเข้าใกล้ไม่ได้ เช่นกีฬาในสนาม หรือส่องสัตว์ ตัวอย่างเช่น 70-200 f2.8
Wide คือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสอยู่ที่ประมาณ 20mmลงไป เลขยิ่งน้อยยิ่งมองได้กว้าง ส่วนใหญ่นิยมใช้ถ่าย Landscape เพราะมันเก็บทัศนียภาพมาได้ครบถ้วน แต่ถ้ากว้างมากๆจะทำให้ภาพที่ออกมาขอบเบี้ยวๆหน่อย ตัวอย่างเช่น 10-22 F3.5-4.5 Fixed คือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสแค่ค่าเดียว(ซูมไม่ได้) นิยมใช้ถ่าย potrait เช่น 50 f1.8
เพิ่มเติม Macro เป็นเลนส์ที่นิยมเอาไว้ถ่ายอะไรใกล้ๆเพื่อเก็บรายละเอียด(กันทุกเม็ด) เช่น 60 f2.8 Macro

จากคุณสมบัติต่าง ๆ ของเลนส์ที่กล่าวมาแล้ว จึงพอจะแบ่งเลนส์ออกตามคุณสมบัติของเลนส์ได้ดังนี้ คือ
1. เลนส์มาตรฐาน ( Standard Lens ) หมายถึง เลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพตามสถานที่มองเห็นทั่วไป โดยไม่หวังผลพิเศษอะไร เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์หรือภาพทั่ว ๆ ไป เลนส์มาตรฐานที่ติดมากับกล้องโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีความยาวโฟกัส 50 มิลลิเมตร

2. เลนส์มุมกว้าง ( Wide – angle Lens ) เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่าเลนส์มาตรฐาน หรือเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไป ฉะนั้น การใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายภาพจึงครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าเลนส์ทั่วไป และยังได้ระยะชัดลึกตลอดทั้งภาพ คือชัดตั้งแต่ระยะใกล้ไปจนถึงไกลสุด แต่ภาพที่ได้จะมีความผิดเพี้ยนในเรื่องของขนาดของภาพวัตถุที่ถ่าย เนื่องจากสิ่งที่อยู่ใกล้จะใหญ่ขึ้นไม่ได้สัดส่วนกับส่วนที่อยู่ไกล เลนส์มุมกว้างส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายในสถานที่ที่จำกัด ที่ไม่สามารถจะตั้งกล้องให้ห่างจากวัตถุที่ต้องการถ่ายได้มากนัก เช่น การเก็บภาพสิ่งก่อสร้างสูง ๆ ที่ต้องการให้อยู่ในภาพทั้งหมด แต่ไม่สามารถจะหามุมได้ เพราะติดสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง แม่น้ำ ฯลฯ เป็นต้น

3. เลนส์ถ่ายไกล ( Telephoto Lens ) เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมากกว่าเลนส์มาตรฐาน จึงครอบคลุมพื้นที่การถ่ายได้น้อยกว่า อาจเรียกเลนส์ชนิดนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า เลนส์มุมแคบ ( Narrow angle Lens) ข้อดีของเลนส์ถ่ายไกลก็คือ สามารถที่จะถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ไกล ๆ ได้เสมือนว่าวัตถุนั้นเข้ามาอยู่ใกล้ ๆ คือ ขยายภาพที่อยู่ไกลให้ชัดขึ้นนั่นเอง ภาพในลักษณะนี้เช่น การถ่ายภาพสัตว์ป่า การถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เลนส์ถ่ายไกลยังอาจจะแบ่งออกได้อีก 2 ชนิด คือ เลนส์ถ่ายไกลชนิดปานกลาง ( Medium telephoto lenses ) มีความยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง 75 – 200 มิลลิเมตร และเลนส์ถ่ายไกลชนิดพิเศษ ( Special long telephoto lenses ) จะเป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมากกว่า 250 มิลลิเมตร ขึ้นไป

4. เลนส์ตาปลา ( Fisheye Lens ) เป็นเลนส์ที่มีลักษณะคล้ายตาของปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำ กินมุมในระยะถ่ายภาพได้กว้างมากถึง 180 องศา มากกว่าเลนส์ทุกชนิด จึงมีช่วงความชัดลึกมากกว่าเลนส์อื่น เลนส์ชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการภาพในลักษณะพิเศษที่ผิดไปจากภาพอื่น ๆ เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น เพราะเลนส์ชนิดนี้สามารถจะให้ภาพขนาดสี่เหลี่ยมเต็มขนาดฟิล์ม หรือให้ภาพเป็นวงกลมบนฟิล์มได้ วัตถุที่ถูกถ่ายจะมีขนาดใหญ่มาก

5. เลนส์ซูม ( Zoon Lens ) เป็นเลนส์ที่สามารถเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้หลายค่าในตัวเดียวกัน คือ เป็นทั้งเลนส์มุมกว้าง เลนส์มาตรฐาน และเลนส์ถ่ายไกล ในตัวเดียวกัน ฉะนั้นจึงเป็นเลนส์ที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าเลนส์ชนิดอื่นๆ ผู้ใช้จึงมีความสะดวกสบายกว่าไม่ต้องเคลื่อนย้ายหาตำแหน่งในการถ่ายภาพมากนัก แต่เลนส์ซูมก็มีข้อด้อย คือ มีน้ำหนักมาก เพราะประกอบด้วยชุดของเลนส์มากกว่าตัวเดียว ช่อง
รูรับแสงที่กว้างสุดของเลนส์ซูมยังแคบกว่าเลนส์ความยาวโฟกัสเดียว และอาจเกิดปัญหาภาพผิดสัดส่วนได้มากกว่า โดยเฉพาะบริเวณขอบภาพ

6. เลนส์มาโคร ( Macro Lens ) เป็นเลนส์ที่ใช้ถ่ายวัตถุขนาดเล็กมาก ๆ ขยายให้ใหญ่ขึ้นได้คล้ายกับเลนส์ถ่ายใกล้ แต่เลนส์มาโครนี้เป็นเลนส์ที่สามารถถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใกล้มาก ๆ ประมาณ 1 – 1. 5 ฟุต
บางทีเรียกว่า เลนส์ไมโคร ( Micro Lens ) ก็มี
นอกจากเลนส์ทั้ง 6 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันได้มีการผลิตเลนส์เพื่อสนองการทำงานขึ้นมาอย่างหลากหลายชนิด เช่น เลนส์ถ่ายภาพนุ่มนวล ( Soft focus Lens ) เลนส์มิเรอร์ ( Mirror Lens ) เลนส์วีเอฟซี ( VFC : Variable Field Curvature Lens ) ฉะนั้นผู้ใช้จึงควรศึกษาคุณสมบัติของเลนส์แต่ละชนิดให้ดี เพื่อจะได้ผลของงานตามต้องการ

7. เลนส์ fixed จะเป็นลักษณะของเลนส์ ซึ่ง Focal Length จะคงที่ หรือเรียกภาษาชาวบ้านคือเลนส์ ช่วงเดียว ไม่สามารถซูมเข้า ซูมออกได้ถ้าอยากจะซูม หรือให้ภาพกว้างขึ้นก็ เดินหน้า ถอยหลังเอาเอง คุณสมบัติเด่นของเลนส์ fixed คือภาพถ่ายที่ได้จะมีความคมชัดมากกว่าเลนส์ช่วงปกติ ค่ารูรับแสงจะมีมากกว่า เลนส์ทั่วๆไป ซึ่งเลนส์ทั่วไป จะมี F3.5 แต่เลนส์ Fixed ส่วนใหญ่แล้วกว้างถึง F/1.2 1.4 1.8 เลยที่เดียว

ข้อดีของรูรับแสงกว้าง คือ รูรับแสงจะเปิดช่องรับแสงเข้ามามาก รูรับแสงยิ่งกว้างแสงก็ยิ่งเข้ามา ซึ่งจะทำให้ชัตเตอร์นั้น เร็วขึ้นและข้อดีของรูรับแสง อีกก็คือ ฉากหลังจะละลายเบลอสวยมาก ทำให้ภาพวัตถุที่ถ่ายนั้นเด่นสวยขึ้นมาทันทีก ทำให้ภาพวัตถุที่ถ่ายนั้นเด่นสวยขึ้นมาทันที

Which camera brand are you using?

View Results6 Tips อัพความสามารถของเลนส์ที่มีให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
1. ลองใช้เลนส์นั้นๆแบบระยะยาว
2. ถ่ายด้วยทุกค่ารูรับแสงที่มี
3. ลองถ่ายด้วยช่วงยาวโฟกัสที่ต่างกัน
4. ลอง Zoom ด้วยการเดินดูบ้าง
5. ลองถ่ายหลายๆแนว
6. ประยุกต์กับการจัดองค์ประกอบ

 

ภาพถ่าย คืองานศิลปะที่ผสมผสานระหว่างแสงและเงา ภาพต่างๆ ที่เราเห็นนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแสงจะตกกระทบลงบนตัวแบบอย่างไร
– Ryosuke Takahashi –

/ เจบี
IG @boonpub
fb.me/JeremyBoonpub


Camera

กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์เสริม